Sim C90N Mobifone

  • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
  • Miễn phí 50 phút/ tháng gọi liên mạng
  • Miễn phí 120 GB/ tháng ( 4GB/ ngày)
  • Tặng 1 tháng đầu sử dụng
  • Phí duy trì các tháng tiếp theo: 90.000 đ/ tháng


<< Về trang trước